چطور شرکتی بنا کنیم که در آن بهترین ایده‌ها می‌برند؟!

اگر می‌دانستید همکاران‌تان واقعاً در مورد شما چه فکر می‌کنند و آن‌ها را می‌شناختید، چه می‌شد؟ رِی دَلیو دلایلی برای استفاده از شفافیت افراطی و تصمیم‌گیری الگوریتمی مطرح می‌کند تا…

چه‌طور می‌توانیم عملکرد سازمان را از سال قبل بالاتر ببریم؟

چه‌طور می‌توانیم عملکرد سازمان را از سال قبل بالاتر ببریم؟ فرآیند عملیاتی سازمان چگونه است؟ رقبای ما چه می‌کنند و چه‌طور می‌توانیم از آن‌ها پیشی بگیریم؟ اگر تمام حواس خود را به…