مرور رده

کتابخوان

احساس آرامش را از راه های عجیب و دشوار جستجو نکنید!

هر کس صدایی متفاوت و روش ارتباطی منحصر به خود را دارد. برخی عادت دارند که تند تند صحبت کنند و در مقابل برخی دیگر بسیار ملایم و شمرده شمرده صحبت میکنند. اگر در نحوه صحبت کردن گروه…

چه‌طور می‌توانیم عملکرد سازمان را از سال قبل بالاتر ببریم؟

چه‌طور می‌توانیم عملکرد سازمان را از سال قبل بالاتر ببریم؟ فرآیند عملیاتی سازمان چگونه است؟ رقبای ما چه می‌کنند و چه‌طور می‌توانیم از آن‌ها پیشی بگیریم؟ اگر تمام حواس خود را به…