مرور رده

منابع انسانی

آنچه مدیران با استعداد به تنهایی می توانند انجام دهند!(بخش ۱)

اگر یک شرکت مدیران با استعداد داشته باشد، یک مدیر بد می‌تواند این مدیریت خوب را در قسمت زیر نظر خودش خراب کند. و برعکس؛ مدیران باهوش و همدل با کارکنان می‌توانند با ایجاد علاقه و…