مرور رده

مهارت های زندگی

مهارت های ضروری برای داشتن زندگی فردی و اجتماعی موفق

آمادگی های فردی و سطح توانمندی های شماست که تعیین می‌کند زندگی فردی و اجتماعی موفق را چگونه تجربه کنید. اگر مهارت های زندگی را بدانید زندگی یک سفر شگفت و خاطره انگیز برای شما خواهد…

دلایلی که نشان می دهد از هوش هیجانی بالایی برخوردارید!

درست همانند هر مهارت دیگری، هوش هیجانی نیز می تواند با تمرین به دست آید. هر چند، شاید فردی از هوش هیجانی بالایی برخوردار باشد اما خودش هم از این موضوع بی خبر است! کنترل احساسات…

کارهایی که افراد موفق قبل از ۷:۳۰ صبح انجام می دهند!

چیزی که در بین تمامی افراد موفق مشترک است این است که : جایی که دیگران موانع را غیر قابل نفوذ می‌بینند، آنها چالش‌هایی را برای در آغوش گرفتن و غلبه بر موانع می‌بینند. اعتماد به نفس…