مرور رده

تِد تاکس

خرید کردن را فراموش کنید، به زودی شما لباس‌های خود‌تان را دانلود می‌کنید!

خرید کردن را فراموش کنید، به زودی شما لباس‌های خود‌تان را دانلود می‌کنید! لباس‌های قابل دانلود و چاپ کردن ممکن است وارد کمد لباس دم دست شما شود. آنچه که طراح مُد، دنیت پِلگ در…

بحران عظیم نیروی کار در سال ۲۰۳۰ – چطور حل این موضوع را آغاز کنیم؟

شاید غیر قابل باور باشد، اما تا به سال ۲۰۳۰ اکثر اقتصادهای بزرگ جهان بیشتر از تعداد نیروی کار در جهان شغل ایجاد خواهند کرد. در این گفتگوی مملو از داده ها و بسیار جذاب، متخصص منابع…