مرور برچسب

ضرورت استارتاپ

۱۰ اشتباه در استارتاپ که هر کارآفرینی باید ازآنها دوری کند!

هرفردی مرتکب اشتباه می شود ، و در مورد کارآفرینانی که کسب و کارهای جدید راه اندازی می کنند نیزتفاوت چندانی ندارد. داشتن اشتباهات کوچک طبیعی است، اما در استارتاپ ، حتی اشتباهات کوچک…