مرور برچسب

ضرورت مدیریت ارتباط با مشتری

تاثیر شبکه های اجتماعی بر مدیریت ارتباط با مشتری !

امروزه شرکت ها به دنبال این هستند تا اطلاعات و دانش خود را نسبت به دنیای اطرافشان افزایش دهند تا از این طریق نسبت به رقبا جایگاه بالاتری بدست آورند. در شرایط رکود اقتصادی، سازمان…