مرور برچسب

ضرورت مدیریت و رهبری

چگونه یک رهبر باهوش ،ایده های جدیدی را از تیم خود به ارمغان می آورند!

شما چه کاری برای تبدیل شدن به یک رهبر باهوش می توانید انجام دهید؟ افرادی را پیدا کنید که شما را به چالش میکشند، اگر خودتان را با "بهترین و درخشان ترین" افراد محاصره کنید و محیطی…