مرور برچسب

عادت افراد موفق قبل از خواب

کارهایی که افراد موفق قبل از ۷:۳۰ صبح انجام می دهند!

چیزی که در بین تمامی افراد موفق مشترک است این است که : جایی که دیگران موانع را غیر قابل نفوذ می‌بینند، آنها چالش‌هایی را برای در آغوش گرفتن و غلبه بر موانع می‌بینند. اعتماد به نفس…