مرور برچسب

موفقیت در کسب و کار

آیا برای موفقیت در کسب‌وکار ، باید بی‌رحم باشید؟

«من از خانواده‌ای فقیر هستم. می‌خواهم کسب‌وکاری را شروع کنم و به خانواده‌ام کمک کنم. ولی وقتی کارآفرینان موفق را می‌بینم که در تلویزیون و فیلم‌ها نشان داده می‌شوند، به نظر می‌رسد…