مرور برچسب

میلیونر خود ساخته

مارک کوبان نشان می دهد که چگونه تبدیل به یک میلیونر خود ساخته شوید!

مارک کوبان می‌گوید چگونه تبدیل به یک میلیونر خود ساخته شوید! بدیهی است که مارک کوبان فوق العاده موفق و بسیار باهوش است. مارک کوبان دارای ارتباطات زیاد، سرمایه، ثروت و تجربه است،…