مرور برچسب

نظریات جک ولش

چه‌طور می‌توانیم عملکرد سازمان را از سال قبل بالاتر ببریم؟

چه‌طور می‌توانیم عملکرد سازمان را از سال قبل بالاتر ببریم؟ فرآیند عملیاتی سازمان چگونه است؟ رقبای ما چه می‌کنند و چه‌طور می‌توانیم از آن‌ها پیشی بگیریم؟ اگر تمام حواس خود را به…