مرور برچسب

نویسنده جیم ران

شکرگزار بودن چه تاثیری در زندگی شما خواهد داشت؟

بسیاری از مردم نمی‌دانند که ناشکر هستند و اگر این مسئله را به آن‌ها بگویید احتمالا با عصبانیت بر سر شما فریاد بکشند و اظهار کنند که فردی شکرگزار هستند، چرا؟ چون همیشه می‌گویند…