مرور برچسب

پیشرفت

سیستم‌های توصیه گر ابزاری برای تقویت روابط با مشتری (بخش دوم)

سیستم های CRM سیستم‌های CRM یا مدیریت روابط با مشتریان، مخزنی از اطلاعات مشتریان می باشد که شامل اطلاعات پروفایل تمام مشتریان می شود. علاوه بر حفظ خصوصیات پایگاه داده های سنتی،…

سیستم‌های توصیه گر ابزاری برای تقویت روابط با مشتری(بخش اول)

سیستم‌های توصیه گر ! امروزه نگرانی اصلی سازمان‌های مدرن، ارتقاء ارزش، وفاداری و مشارکت مشتریان می‌باشد که در نهایت منجر به ایجاد یک رابطه مناسب و بلند مدت بین دو طرف می‌گردد. با…

خرید کردن را فراموش کنید، به زودی شما لباس‌های خود‌تان را دانلود می‌کنید!

خرید کردن را فراموش کنید، به زودی شما لباس‌های خود‌تان را دانلود می‌کنید! لباس‌های قابل دانلود و چاپ کردن ممکن است وارد کمد لباس دم دست شما شود. آنچه که طراح مُد، دنیت پِلگ در…